مفتول فیبر بتن صنایع مفتولی زنجان ، نوعی الیاف فولادی بوده که به دلیل مقاومت کششی بالا هنگام مخلوط شدن با بتن، به خوبی پخش شده و خواص مکانیکی آن را بهبود می بخشند.

 • کاهش و کنترل ترک های انقباضی در بتن.
 • قابلیت افزودن به بتن در هر شکل و مرحله ای.
 • قابلیت پمپاژ تا مقدار 100 کیلوگرم بر متر مکعب.
 • ایجاد ارتباط پیوسته بین آرماتور و سایر اجزای بتن به دلیل
 •  توزیع نا منظم الیاف فولادی
 • جلوگیری از ایجاد ریز ترک در سطح بتن
 • تونل سازی، جاده سازی، پارکینگ ها
 •  صنایع کف سازی، سالن ها، کف پوش جاده ها و انبارها.
 •  محافظت دیواره پل ها
 • توانبخشی ساختارهای دریایی ضعیف شده
 •  سقف های عرشه فولادی
 •  پروژه های شاتکریت
 •  

 

ASTM A820
BS EN 14889-1
ISO 13270
ISIRI 14491