کسب تندیس صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط

شرکت صنایع مفتولی زنجان همگام با توسعه صنعتی کشور و به منظور دستیابی به سطح مطلوب کیفیت در عملکردها و محصولات و همچنین ایجاد اطمینان و مقبولیت ملی و بین المللی، همواره توجه به محیط زیست را به عنوان یکی از برتری های نظام مدیریتی خود تلقی نموده است. این شرکت اقدام به پیاده نمودن […]

برگزاری جلسه با تامین کنندگان

پیرو تولید محصولات تخصصی نظیر مفتول های سیم بکسل های استحکام بالا و گالفان (Ultra Hi Tensile )  در صنایع مفتولی زنجان جلسه ای با کارشناسان کویر کاشان در خصوص تعیین مشخصات تامین مواد اولیه مورد نیاز برگزار گردید.