برگزاری جلسه با تامین کنندگان

پیرو تولید محصولات تخصصی نظیر مفتول های سیم بکسل های استحکام بالا و گالفان (Ultra Hi Tensile )  در صنایع مفتولی زنجان جلسه ای با کارشناسان کویر کاشان در خصوص تعیین مشخصات تامین مواد اولیه مورد نیاز برگزار گردید.