مفتول های شاخه ای قطع شده تولیدی شرکت صنایع مفتولی زنجان با طول ها و قطرهای مختلف با دو نوع پوشش :

 بدون پوشش (مفتول سیاه) و گالوانیزه شده (پوشش روی)تولید می شوند.

این مفتول ها دارای محدوده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف می باشند:

پنل سازی

تشک سازی

صنایع سرمایشی

صنعت خودرو سازی

– طبق سفارش مشتری بر اساس وزن های مختلف تولید می شود.

– در بسته های 40-10 کیلویی روی پالت های چوبی به وزن یک تن بسته بندی می شود.

 

Tensile Strength  (Mpa)Coating Weight (g/m2)Length (mm)Wire Diameter (mm)
600-800Min. 70250-7102.50-3.50