مفتول های فنری تولید شده در شرکت صنایع مفتولی زنجان، به صورت کشیده شده بوده و به صورت فنرهای براق، سیاه یا بدون پوشش و با پوشش  براساس سفارش تولید می شوند. از انواع فنرهای مکانیکی می توان به فنرهای لول، فنرهای پیچشی، فنرهای تسمه ای و غیره اشاره کرد.

تشک سازی، صندلی سازی

فنرهای چرخشی، فشاری، کششی، مکانیکی

صنعت خودرو سازی

 

ASTM A227
BS EN 10270 -1,2,3

 

ASTM A227
Tensile Strength(Mpa)Wire Diameter(mm)
class IIclass I0.50-5.00
ASTM A227
Tensile Strength(Mpa)Wire Diameter(mm)
DHDMSHSMSL0.50-5.00
SL = low tensile strengthSM= medium tensile  strength          DM= medium tensile  strength                                      SH= high tensile strengthDH= high tensile strength

 

بسته بندی:

بر اساس سفارش در انواع مختلف قرقره/ کلاف و همچنین به صورت قطع شده می باشد.