مفتول های جوشکاری تولید شده در شرکت صنایع مفتولی زنجان، از نوع سیم جوشکاری آلیاژی منگنز- سیلیکون در دو نوع با روکش مسی و بدون پوشش مسی(ER70S-6,G3Si1) بوده که برای جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ (GMAW) به کار می رود. مزاياي استفاده از اين نوع سيم عبارتند از :شروع فوق العاده عالي، تغذيه بدون مشكل سيم در سرعت هاي بالا ، فواصل تغذيه طولاني، قوس فوق العاده پايدار در شدت جريان هاي بالا ، پاشش و انتشار بخارات بسيار كم، كاهش فرسايش در سطح تماس سيم در داخل نازل و محافظت خوب سيم در برابر خوردگي .

از کاربردهای عمده این محصول می توان به جوشکاری موارد زیر اشاره نمود:

  • فولاد های ساختمانی (بدون آلیاژ)
  • فولادهای دانه ریز
  • فولادهای لوله سازی
  • فولادهای بویلرسازی و مخازن تحت فشار
  • فولادهای دما بالا
  • فولادهای کشتی سازی
  • فولادهای ریخته گری

 

 

Product Code: G3Si1DIN EN ISO 14341
Product Code: ER70S-6AWS A5.18
Product Code: YGW12JIS Z 3312

1. ترکیب شیمیایی سیم جوش

SPMnSiC
Max 0.035Max 0.0251.85 – 1.400.80-1.150.15 – 0.06

2.خواص مکانیکی فلز جوش خالص

Impact Test(%)ElongationTensile Strength(MPa)Yield stress(MPa)
According to EN and AWSMin 22Min 480Min 400

شرایط جوشکاری :

1. موقعیت جوشکاری

2. جریان جوشکاری:  DC+

 

3 . گاز محافظ:  .Pure CO2 or mix ( % 80Ar + % 20CO2) or etc

 

Drum WeightSpool Weight1/601/201/000/80Wire diameter(mm)
250 Kg15 Kg

پارامترهای جوشکاری:

Voltage (V)Current (A)Wire Diameter(mm)Arc type
11-1925-850/80Short Arc
20-24110-1501/00Short Arc
17-28230-2851/20Short Arc
35-44280-3401/20Short Arc
35-44280-4801/60Short Arc

توصیه های جوشکاری: در هنگام جوشکاری با گاز محافظ مخلوطAr /CO2 ، 25-15 درصد از گاز CO2 توصیه می گردد. فاصله بین نوک نازل تا قطعه کار در مواقعی که جریان کمتر از 250آمپر بوده 15-6 میلیمتر و برای جریان جوشکاری بیشتر از 250آمپر فاصله 25-15میلیمتر توصیه می گردد.