دفتر مركزي :

تهران ، بلوار ميرداماد ، شماره 112 ، طبقه سوم

تلفن :  22275040 - 22224649

فكس :  22275698 - 22253760

پست الكترونيك : mail@zanjan-wire.com

 

كارخانه :

تاكستان ، كيلومتر 16 جاده تاكستان به همدان

تلفن : 3-5773301 0282

فكس: 5773322  0282